BEOORDELING‎ > ‎

Beoordeling Nieuwsbrief

Hieronder zie je twee tabellen waarin beschreven staat hoeveel punten je kunt verdienen.
Bij elkaar kan dat maximaal 120 punten zijn. Deel het eindtotaal door 12 en je weet je eindscore.
De beoordelingstabel is ook als word-document te downloaden.

CLEOPATRA

20 punten 15 punten 10 punten 5 punten
Haar leven en regeerperiode Er is een uitstekende leesbare beschrijving gemaakt van het leven van Cleopatra op basis van historische feiten.

De lezer krijgt een duidelijk overzicht van belangrijke gebeurtenissen in haar leven, uitgezet in chronologische volgorde.

Ook is helder welke historische rol Cleopatra heeft gespeeld.

Er is een leesbare beschrijving gemaakt van het leven van Cleopatra op basis van historische feiten.

De lezer krijgt een overzicht van gebeurtenissen in haar leven, uitgezet in chronologische volgorde, maar er ontbreken een paar items of zijn niet helemaal goed gedateerd.

Ook is enige aandacht besteed aan de historische rol van Cleopatra.

Er is een poging gedaan om het leven van Cleopatra te beschrijven, maar het is niet altijd even helder.

De onderwerpen staan niet allemaal in chronologische volgorde waardoor de lezer verward kan raken.

Er is maar een beetje aandacht voor de historische rol van Cleopatra.

 

De feiten over haar leven en regeerperiode zijn op veel onderdelen niet correct.

Er is nauwelijks een poging gedaan om een en ander op chronologische volgorde te zetten.

Aandacht voor de historisch rol van Cleopatra is er bijna of helemaal niet.

Mythen rondom de figuur Cleopatra Er worden vijf mythen of meer beschreven.

Ook wordt van enkele (of alle) mythen beschreven hoe ze tot stand zijn gekomen.

Er worden vier mythen beschreven.

Ook wordt van enkele (of alle) mythen beschreven hoe ze tot stand zijn gekomen.

Er worden twee of drie mythen beschreven.

Ook wordt nauwelijks beschreven hoe de mythen tot stand zijn gekomen.

Er worden maar één of geen mythe beschreven.

Ook wordt niet beschreven hoe de mythen tot stand zijn gekomen.

NIEUWSBRIEF

20 punten 15 punten 10 punten 5 punten
Interessant Het artikel  bevat feiten, cijfers en / of woordkeuzes dat het artikel uitzonderlijk interessant maakt om te lezen. Het artikel  bevat feiten, cijfers en / of woordkeuzes dat het artikel interessant maakt om te lezen. Het artikel bevat een aantal feiten en cijfers maar is matig interessant om te lezen. Het artikel bevat geen feiten of cijfers die het interessant maken om te lezen.
Bedoeling 90-100% van het artikel gaat over het onderwerp en is helder wat het doel van het artikel is. 85-89% van het artikel gaat over het onderwerp en is helder wat het doel van het artikel is. 75-84% van het artikel gaat over het onderwerp en is helder wat het doel van het artikel is. Minder dan 75% van het artikel gaat over het onderwerp en is helder wat het doel van het artikel is.
Layout,
Afbeeldingen,
Lettertypen
De lay-out is prettig en de afbeeldingen hebben een duidelijk verband met de tekst. De lettertypen zijn goed gekozen. Een van de elementen (lay-out, afbeeldingen, lettertype) kan beter. Twee van de elementen (lay-out, afbeeldingen, lettertype) kan beter. De lay-out is verwarrend, afbeeldingen hebben geen enkel verband met het artikel of afbeeldingen ontbreken. Lettertypen zijn slecht gekozen.
Spelling en grammatica Er zijn geen spelling- of grammaticale fouten gemaakt Er zijn hoogstens twee spelling- of grammaticale fouten gemaakt. Er zijn hoogstens drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.  Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt. 
ĉ
John Demmers,
16 nov. 2008 02:27
Comments