Docent

Titel: Cleopatra
Onderwerp: Mythen en waarheid rondom Cleopatra
Schooltype: * Voortgezet Onderwijs bovenbouw

* Vervolgopleidingen Geschiedenis

Vakgebied: Geschiedenis
Uitvoering door: Groepjes van 3 tot 5 personen
Tijdsinvestering: * 1 lesuur: afspraken + 1e verkennend onderzoek

* 1 lesuur: informatie verzamelen en ordenen

* 1 lesuur(deel): presentatie(s)

De studenten zullen ook enige tijd buiten lestijd aan de presentatie moeten werken

Opbrengst: * webpagina

* nieuwsbrief

* powerpoint presentatie.

U kunt bovenstaande projecten ook combineren tot één gecombineerde opdracht waaraan meerdere groepen studenten werken.

WebQuestmaker John Demmers
Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze WebQuest?
Zijn er links die niet werken?
Geef het door via dit web-formulier


============================================================
Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.