Cleopatra

webquest

Beoordeling powerpoint

Hieronder zie je tabellen waarin beschreven staat hoeveel punten je kunt verdienen. Bij elkaar kan dat maximaal 120 punten zijn. Deel het eindtotaal door 12 en je weet je eindscore. De beoordelingstabel is ook als word-document te downloaden.

Cleopatra: haar leven en regeerperiode

20 punten

15 punten

10 punten

5 punten

Er is een uitstekende leesbare beschrijving gemaakt van het leven van Cleopatra op basis van historische feiten.

De lezer krijgt een duidelijk overzicht van belangrijke gebeurtenissen in haar leven, uitgezet in chronologische volgorde.

Ook is helder welke historische rol Cleopatra heeft gespeeld.

Er is een leesbare beschrijving gemaakt van het leven van Cleopatra op basis van historische feiten.

De lezer krijgt een overzicht van gebeurtenissen in haar leven, uitgezet in chronologische volgorde, maar er ontbreken een paar items of zijn niet helemaal goed gedateerd.

Ook is enige aandacht besteed aan de historische rol van Cleopatra.

Er is een poging gedaan om het leven van Cleopatra te beschrijven, maar het is niet altijd even helder.

De onderwerpen staan niet allemaal in chronologische volgorde waardoor de lezer verward kan raken.

Er is maar een beetje aandacht voor de historische rol van Cleopatra.

De feiten over haar leven en regeerperiode zijn op veel onderdelen niet correct.

Er is nauwelijks een poging gedaan om een en ander op chronologische volgorde te zetten.

Aandacht voor de historisch rol van Cleopatra is er bijna of helemaal niet.

Cleopatra: Mythen rondom de figuur Cleopatra

20 punten

15 punten

10 punten

5 punten

Er worden vijf mythen of meer beschreven.

Ook wordt van enkele (of alle) mythen beschreven hoe ze tot stand zijn gekomen.

Er worden vier mythen beschreven.

Ook wordt van enkele (of alle) mythen beschreven hoe ze tot stand zijn gekomen.

Er worden twee of drie mythen beschreven.

Ook wordt nauwelijks beschreven hoe de mythen tot stand zijn gekomen.

Er worden maar één of geen mythe beschreven.

Ook wordt niet beschreven hoe de mythen tot stand zijn gekomen.

Powerpoint


20 punten

15 punten

10 punten

5 punten

Aantrekkelijk

Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Organisatie

De bevindingen en conclusies worden op een georganiseerde manier in een diashow weergeven

De bevindingen en conclusies worden op een redelijk georganiseerde manier weergeven.

Informatie en afbeeldingen staan lukraak op de dia's geplaatst.

De presentatie ziet er ongeorganiseerd uit.

Spelling en grammatica

Er zijn geen spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn hoogstens twee spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn hoogstens drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.

Er zijn meer dan drie spelling- of grammaticale fouten gemaakt.