Cleopatra

webquest

Werkwijze

 • Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, krijgen jullie de volgende praktische tips: Denk na over hoe jullie de figuur Cleopatra hebben leren kennen en over hoe jullie haar zouden typeren.

 • Om een korte wetenschappelijk biografie over Cleopatra te schrijven, zoeken jullie informatie in encyclopedieën, woordenboeken, het internet, video's. Voor de beeldvorming rond Cleopatra kunnen jullie ook romans, toneelstukken, stripverhalen, films, enz. raadplegen.

 • Gebruik de bijgevoegde checklist om te bepalen of je de site(s) kunt gebruiken.

 • Zijn er woorden of begrippen onduidelijk? Raadpleeg www.britannica.com of www.vandale.nl

 • Bezoek ook eens de site van het British Museum: www.britishmuseum.ac.uk of Cleopatra – The Last Queen of Egypt - Centre of Excellence

 • Takenverdeling: zorg ervoor dat iedereen precies weet wat hem/haar te doen staat en zorg ervoor dat alle taken gelijk verdeeld worden. Spreek met elkaar duidelijk deadlines af én kom die ook na.

 • Noteer de adressen en de kenmerken van de interessante sites zorgvuldig. Zo bespaar je heel wat kostbare tijd, die je kan investeren in het maken van een mooie presentatie, nieuwsbrief of webpagina.

 • Bekijk regelmatig de opdracht om afdwalen te vermijden.

 • Jullie product (powerpoint, nieuwsbrief, webpagina) geeft informatie over historische feiten en waarheden van Cleopatra én informatie over de mythen die in de loop van de eeuwen rondom haar persoon zijn ontstaan. Ook zorgen jullie dat in het product enkele relevante afbeeldingen zijn opgenomen.

 • Uiteindelijk leveren jullie bij je docent in:

  • De powerpoint, nieuwsbrief of webpagina

  • De checklists waarin jullie beschreven hebben welke website(pagina)s jullie hebben gebruikt.

  • De taakverdeling. Wie heeft wat gedaan? De docent moet kunnen zien wat elk afzonderlijk teamlid heeft gedaan.

  • Een kort verslag van de problemen die jullie hebben ondervonden